Kierunkowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia

Skład

prof. dr hab. Małgorzata Kita, przewodnicząca Zespołu kierunkowego msp

dr hab., prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry MSP

dr Wioletta Hajduk-Gawron

dr Katarzyna Frukacz, sekretarz Zespołu kierunkowego msp

dr Marcin Maciołek

dr Agnieszka Tambor, opiekunka praktyk

mgr Maria Belonogova, przedstawiciel doktorantów

starostowie lat, przedstawiciele studentów msp 1. i 2. stopnia

Accessibility