Kierunkowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia

Skład

prof. dr hab. Małgorzata Kita,                    przewodnicząca Zespołu kierunkowego msp
dr hab., prof. UŚ Romuald Cudak,            kierownik Katedry MSP
dr Wioletta Hajduk-Gawron
dr Katarzyna Frukacz,                                 sekretarz Zespołu kierunkowego msp
dr Marcin Maciołek
dr Agnieszka Tambor,                                 opiekunka praktyk
mgr Maria Belonogova,                              przedstawicielka doktorantów
Paulina Piotrowska,                                    przedstawicielka studentów msp 1. i 2. stopnia
Accessibility