Kierunkowy Zespół Zapewnienia Jakości Kształcenia

Skład:

prof. dr hab. Małgorzata Kita, przewodnicząca Zespołu kierunkowego msp

dr hab., prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich

dr Wioletta Hajduk-Gawron

dr Marcin Maciołek

dr Bożena Szałasta-Rogowska

dr hab. Aleksandra Achtelik

dr Agnieszka Tambor, opiekunka praktyk

dr Katarzyna Frukacz, sekretarz

mgr Zoriana Czajkowska, przedstawiciel doktorantów

mgr Joanna Raś, sekretariat KMSP

przedstawiciele studentów msp 1. i 2. stopnia

Accessibility