Zmień wersję językową:

Informacje ogólne - Pracownicy


Prof. dr hab. Małgorzata Kita

Profesor doktor habilitowany, długoletni pracownik Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego, od 2011 roku profesor w Katedrze Międzynarodowych Studiów Polskich. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół zagadnień współczesnej polszczyzny (zwłaszcza języka w mediach), komunikacji językowej, stylistyki językoznawczej. W latach 2001-2004 zorganizowała cykl konferencji internetowych poświęconych lingwistycznym badaniom nad rozmową. W latach 2002-2005 była dyrektorem Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego. Jest autorką monografii: Wypowiedzi przerwane we współczesnym polskim języku potocznym (Katowice 1978), Wywiad prasowy. Język -€“ gatunek -€“ interakcja (Katowice 1998), Językowe rytuały grzecznościowe (Katowice 2005), Szeptem albo wcale. O wyznawaniu miłości (Katowice 2006) oraz zbioru zadań do nauczania gramatyki dla cudzoziemców Wybieram gramatykę! (Katowice 1998, wyd. 2.: Katowice 2009), współautorką Słownika tematycznego języka polskiego (Łódź 2002) oraz podręcznika Człowiek i jego świat w słowach i tekstach (Katowice 2002), była redaktorem serii wydawniczej Uniwersytetu Śląskiego „Kultura i Język Polski dla Cudzoziemców” (do 2013). Prof. dr hab. Małgorzata Kita jest prezesem Stowarzyszenia Sympatyków Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego, członkinią Zespołu Dydaktycznego Rady Języka Polskiego przy PAN i Komisji Stylistycznej przy PAN, przewodniczącą Rady Naukowej Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. Jest członkiem Rady Programowej pisma „Media. Kultura. Społeczeństwo”, Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Rady Programowej „Postscript_um Polonistycznego”, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Rady Programowej „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica”, Uniwersytet Łódzki, Rady Redakcyjnej „Język a Kultura”, Uniwersytet Wrocławski, kolegium recenzentów „Studia Linguistica”, UP Kraków i „Annales UMCS. Sec. FF”. Prowadzi również zajęcia z zakresu koncepcji doboru treści w podręcznikach do nauki języka polskiego dla cudzoziemców na Podyplomowych Studiach Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich

Dane teleadresowe:
Pl. Sejmu Śląskiego 1, p. 423
40-032 Katowice
Tel.: +48 32 200 94 23
E-mail:

- Mapa strony
- Polityka prywatności

- Uniwersytet Śląski w Katowicach
- Wydział Filologiczny UŚ
- Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ

Copyright © 2011 - 2015
Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich
Wszelkie prawa zastrzeżone