OFERTY WYJAZDÓW ZA GRANICĘ Erasmus+

 
 
 
 
Szanowni Państwo!

W zakładce Uczelnie partnerskie zamieściliśmy wszystkie oferty wyjazdów zagranicznych dla studentów w ramach programu ERASMUS+, jakimi kierują koordynatorzy programu katowickich Instytutów i Katedr WF: Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej, Instytutu Języka Polskiego, Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych, Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Katedry Literatury Klasycznej, Katedry Literatury Porównawczej, Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, Szkoły Języka i Kultury Polskiej. Zamieszczone oferty traktujemy jako jeden wspólny zestaw proponowanych wyjazdów dla wszystkich studentów katowickich kierunków Wydziału Filologicznego. Znaczy to tyle, że każdy student może sformułować program swojego zagranicznego pobytu nie tylko w ramach ofert, jakie są związane z jego kierunkiem studiów, ale także każdej oferty z zamieszczonego zestawu, jeśli tylko odnajdzie atrakcyjne moduły z perspektywy podjętych studiów. W czasie naboru koordynatorzy tworzą własne komisje rekrutacyjne, ale powstaje jedna wspólna lista rankingowa.

Koordynatorzy umów:

 • IBiIN – dr Anna Seweryn
 • IJP – dr hab. prof. UŚ Magdalena Pastuch
 • INoKiSI – dr Anna Maj
 • INoLP – dr hab. Beata Nowacka
 • KLK – dr hab. prof. UŚ Przemysław Marciniak
 • KLP – prof. zw. dr hab. Tadeusz Sławek
 • KMSP – dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak
 • SJiKP – prof. dr hab. Jolanta Tambor

W zakładce Uczelnie partnerskie są pomieszczone informacje o:

 1. partnerskich uniwersytetach i linki do programu Erasmus na uczelniach,
 2. naszych instytutach i katedrach, które podpisały umowy z uczelnią zagraniczną,
 3. dziedzinie (kierunku), która jest treścią porozumienia i podstawą oferty wyjazdowej.

W zakładce Nabór znajdą Państwo aktualne informacje dotyczące rekrutacji.

Uniwersyteckie biuro Erasmusa

 

Accessibility