NABÓR

Studia i praktyki za granicą – Erasmus+ 2018/2018

22.03.2018 GODZ. 13:00

SALA 013 (NISKI PARTER)

SPOTKANIE INFORMACYJNE

DLA STUDENTÓW, KTÓRZY CHCĄ WYJECHAĆ NA STUDIA LUB NA PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 

SPOTKANIE POPROWADZĄ PRACOWNICY BIURA PROGRAMU ERASMUS UŚ

MASZ PYTANIA? MY ZNAMY ODPOWIEDZI!

 

Wydział Filologiczny UŚ w Katowicach (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich, Instytut Języka Polskiego im. I. Bajerowej, Instytut Nauk o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, Katedra Filologii Klasycznej, Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych) oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ ogłaszają nabór na wyjazdy na odbycie częściowych studiów na zagranicznych uczelni partnerskich oraz praktyk poza granicami kraju na rok akademicki 2018/2019.


W ramach Erasmus+ można realizować:
– część studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej,
– praktykę za granicą (obowiązkową lub nieobowiązkową).

W roku akademickim 2018/2019 wyjazdy można realizować pomiędzy 01.06.2018 r. a 30.09.2019 r.

Termin składania dokumentów: 5 kwietnia 2018 r., sekretariat Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. 

Termin rozmowy kwalifikacyjnej: 9 kwietnia 2018 r., godz. 11:00.

Wymagane dokumenty:

WYJAZD NA STUDIA (SMS)

  • Wypełniony i wydrukowany formularz aplikacyjny ze strony: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-studia-sms;
  • Zaświadczenie o wysokości średniej z całego dotychczasowego przebiegu studiów;
  • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego;
  • List motywacyjny z uzasadnieniem chęci wyjazdu oraz wyboru ośrodka zagranicznego.

WYJAZD NA PRAKTYKĘ (SMP)

  • Wypełniony i wydrukowany formularz aplikacyjny ze strony: http://erasmus.us.edu.pl/wyjazdy-na-praktyke-smp;
  • Zaświadczenie o wysokości średniej z całego dotychczasowego przebiegu studiów;
  • Dokument potwierdzający znajomość języka obcego;
  • List motywacyjny z uzasadnieniem chęci wyjazdu oraz wyboru ośrodka zagranicznego;
  • Wstępna deklaracja ośrodka ze zgodą na przyjęcie na praktykę.

Lista uczelni partnerskich znajduje się na stronie: http://www.studiapolskie.us.edu.pl/erasmus/oferty-wyjazdow-za-granice-erasmus/uczelnie-partnerskie/

W ramach programu Erasmus+ można otrzymać stypendium w wysokości od 300 do 800 euro miesięcznie w zależności od kraju pobytu i rodzaju wyjazdu. Możliwe jest uzyskanie dodatkowego wsparcia finansowego z uwagi na specjalne potrzeby zdrowotne studenta.
Studia zrealizowane w ramach Erasmus+ w zagranicznej uczelni partnerskiej są równoważne ze studiami w macierzystej uczelni wysyłającej.
Na stypendium programu Erasmus+ można wyjechać wielokrotnie.


Szczegóły dotyczące programu Erasmus+ dostępne są na stronie
www.erasmus.us.edu.pl.

 

Accessibility