HARMONOGRAMY ZAJĘĆ

MIĘDZYNARODOWE STUDIA POLSKIE – 2017/2018, SEMESTR ZIMOWY:
 
SPECJALNOŚĆ: NAUCZANIE POLONISTYCZNE WŚRÓD CUDZOZIEMCÓW NA KIERUNKU: FILOLOGIA POLSKA I MU – 2017/2018, SEMESTR ZIMOWY (Zajęcia są zapisane w kolumnie 2 – „nauczycielska i np”):

 

Accessibility