Studia semestralne dla cudzoziemców

Studia semestralne są przeznaczone dla studentów obcokrajowców, którzy pragną uzupełnić i poszerzyć studia podjęte w swoim własnym kraju lub zaliczyć niektóre przedmioty z kierunku wybranego we własnym kraju.

Jest to więc oferta kierowana przede wszystkim do osób, które już studiują i które zaplanowały podróż do Polski np. w ramach umów bilateralnych Uniwersytetu Śląskiego, stypendium Rządu RP, stypendium rządu swojego kraju, innych ofert Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wszelkich innych form wymiany Uniwersytetu Śląskiego oraz programów Erasmus, CEEPUS, DAAD, Comenius i innych.
Semestralne studia są również doskonałą formą rozwijania i uzupełniania wiedzy dla tych studentów, którzy przyjeżdżają do Szkoły Języka i Kultury Polskiej Uniwersytetu Śląskiego na staże językowe.
Katedra organizuje także semestralne studia w ramach umowy lub na zlecenie jednostek dydaktycznych zagranicznych uniwersytetów.

Studia semestralne są przeznaczone przede wszystkim dla osób zainteresowanych: językiem polskim, literaturą, sztuką (film, teatr, muzyka, malarstwo), kulturą polską, historią Polski widzianymi w kontekście europejskim, jak również dla osób, które interesują się życiem współczesnym Polski jako członka Unii Europejskiej.
W czasie studiów studenci mają okazję uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez znanych w Polsce i za granicą specjalistów z zakresu wybranej problematyki.
Studia pomagają zdobyć status eksperta w problematyce związanej z Polską, uzyskać wysokie kwalifikacje w ramach studiowanych zainteresowań, wyspecjalizować się np. w przyszłej pracy tłumacza, komentatora życia kulturalnego i politycznego, osoby związanej z promocją regionu.

Studia semestralne trwają jeden semestr. W ciągu roku Katedra realizuje dwie edycje studiów semestralnych: zimową (pierwszy semestr) i letnią (drugi semestr). Są to nowoczesne studia polskie, na których studenci mogą sami komponować program zgodnie ze swoimi zainteresowaniami.
Studia składają się z dwu modułów: modułu podstawowego i modułu fakultatywnego.
Moduł podstawowy obejmuje przedmioty z zakresu językowo-kulturowych studiów polskich. W ramach modułu podstawowego student może a) skomponować własny program, wybierając z oferowanego mu zestawu dziesięć przedmiotów po 30 godz. każdy lub b) uczestniczyć w programie dziesięciu przedmiotów skomponowanym przez Katedrę.
Moduł fakultatywny to program zestawiony z przedmiotów w ramach indywidualnych zainteresowań studenta. Oferujemy przedmioty w ramach kierunków prowadzonych na Wydziale Filologicznym (filologia polska, kulturoznawstwo, bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, filologia klasyczna), Wydziale Nauk Społecznych (dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe).

Studia semestralne są prowadzone w języku polskim. W czasie studiów studenci, którzy nie przyjechali na staż językowy, mogą bezpłatnie uczestniczyć w kursach języka polskiego organizowanych przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej.

Accessibility