O STUDIACH

Studiuj z nami! Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich zaprasza wszystkich studentów polskich i obcokrajowców, którzy pragną podjąć nowoczesne studia stacjonarne I (licencjackie) i II stopnia (magisterskie) na kierunku: Międzynarodowe studia polskie. Przedmiotem studiów jest kultura polska widziana w kontekście innych kultur europejskich i światowych. Na studiach analizujemy kontakty i relacje kultur, badamy wzajemne oddziaływania, poszukujemy podobieństw i różnic. Obszarem zainteresowań są różnorodne sfery kultury: od kultury wysokiej (sztuka, literatura) przez kulturę popularną i użytkową (piosenka, architektura, kulinaria) do kultury codziennej (rytuały, zachowania, etykiety). W czasie studiów student wybiera specjalność (biznes, dyplomacja, turystyka na studiach licencjackich, tłumaczenie, publicystyka prasowa, telewizyjna, internetowa oraz doradztwo kulturowe na studiach magisterskich), która pozwoli mu spożytkować zawodowo nabytą wiedzę i kwalifikacje. Atrakcyjna praca po studiach to: instytucje prowadzące wymianę międzynarodową oraz agencje doradcze w tym zakresie, służby dyplomatyczne, instytucje i wydawnictwa turystyczne, agencje translatorskie, instytucje dziennikarskie międzynarodowe, agencje organizujące wydarzenia międzynarodowe.      

Zobacz więcej:

Accessibility