WYKŁAD PROF. ANDREI DE CARLO

Informujemy, że 19 marca 2018 r. (poniedziałek) o godz. 11.30 w sali Rady Wydziału (V piętro) odbędzie się wykład prof. Andrei De Carlo zatytułowany Arachne i jej córki. Strategie pajęczycy w literaturze. Prof. dr Andrea De Carlo jest włoskim italianistą i polonistą zatrudnionym w Uniwersytecie L’Orientale w Neapolu. W II semestrze roku akademickiego 2017/2018 Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich gości włoskiego literaturoznawcę jako profesora wizytującego.  

STUDIUJ Z NAMI!!!

Jeśli interesujesz się kulturami innych narodów oraz wzajemnymi związkami między nimi a kulturą polską, jeśli chciałbyś pracować w zawodach, w których taka wiedza jest wykorzystywana – studiuj z nami!!!   Międzynarodowe studia polskie są poświęcone relacjom pomiędzy kulturą polską i kulturami regionów europejskich i pozaeuropejskich. Ujęcie konfrontatywne (Polska a regiony) jest łączone z ujęciem integracyjnym (Polska w regionie). Studia przygotowują do czynnego uczestnictwa w komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej. Absolwent … Czytaj dalej

WYKŁADY W PEKINIE

W dn. od 11 do 13 września 2017 roku dr Agnieszka Tambor przebywała w Pekińskim Uniwersytecie Języków Obcych (BFSU), biorąc udział w warsztatach dla nauczycieli i lektorów organizowanych przez Uniwersytet. Inauguracją warsztatów był wykład prof. Jolanty Tambor dotyczący metodyki nauczania języka polskiego. Otwarcie i zamknięcie warsztatów zaszczyciła swoją obecnością najwybitniejsza tłumaczka polskiej literatury – największa promotorka kultury polskiej na terenie Chin – prof. Yi Lijun. Dr Agnieszka Tambor poprowadziła również zajęcia pokazowe … Czytaj dalej

Dr Agnieszka Tambor laureatką II edycji konkursu „Lider Umiędzynarodowienia UŚ”

Dr Agnieszka Tambor ze studentami.

Celem konkursu „Lider Umiędzynarodowienia UŚ” było wyłonienie spośród nauczycieli akademickich Uniwersytetu Śląskiego pracowników uczelni, którzy przez swoje działania w znaczącym stopniu przyczyniają się do umiędzynarodowienia UŚ oraz jej promocji za granicą. Zgodnie z regulaminem konkursu liderem umiędzynarodowienia może zostać nauczyciel akademicki, który przyczynił się do wzrostu mobilności studentów i nauczycieli akademickich, uczestniczył w międzynarodowej współpracy edukacyjnej i badawczej oraz przyczynił się do promocji marki UŚ na arenie międzynarodowej. Laureatką tegorocznej … Czytaj dalej

Accessibility