XXVIII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej

1 sierpnia 2018 r. rozpoczyna się XXVIII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej dla cudzoziemców organizowana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Program kursu zawiera lektoraty języka polskiego, wykłady poświęcone kulturze polskiej, spotkania, koncerty, projekcje filmowe. W zajęciach weźmie udział ponad 200 studentów z niemalże całego świata. Szczególnie duża, bo licząca niemal 50 osób, będzie grupa studentów z Chin. Zajęcia i wykłady dla studentów … Czytaj dalej

OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH NA MSP

15 czerwca 2018 r. odbyła się pierwsza tura obron prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe studia polskie. Bronili się z sukcesem studenci seminariów licencjackich prowadzonych przez panią dr Agnieszkę Tambor i pana dr. Marcina Maciołka oraz studenci seminarium magisterskiego, którego kierownikiem była pani prof. dr hab. Jolanta Tambor. 10 studentów Msp I stopnia otrzymało stopień licencjata, a 6 osób tytuł magistra. Jest to już trzeci rocznik absolwentów Międzynarodowych studiów polskich I stopnia i czwarty … Czytaj dalej

Umowa o współpracy dydaktyczno-naukowej z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

W poniedziałek 28 maja 2018 r. podpisano umowę o współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Z upoważnienia JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Kowalczyka ze strony Uniwersytetu umowę podpisał dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, zaś CKZiU reprezentował mgr inż. Jacek Górski, dyrektor Centrum. Osobą odpowiedzialną za współpracę z ramienia Uniwersytetu jest m.in. dr Marcin Maciołek z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, … Czytaj dalej

Konferencja „Reportaż w świecie – światowość reportażu” – podsumowanie

W dniach 23-24 maja 2018 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Literatura polska w świecie” pt. „Reportaż w świecie – światowość reportażu”, zorganizowana przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Dyrektor SJiKP UŚ prof. dr hab. Jolanta Tambor i zaproszeni przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich. Przemówienia inauguracyjne wygłosili: Prorektor ds. Kształcenia i Studentów prof. dr hab. Ryszard … Czytaj dalej

KONFERENCJA „TRADYCJA W JĘZYKU – JĘZYK W TRADYCJI”

Dn. 14 maja 2018 r. w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się ogólnopolska konferencja językoznawcza „Tradycja w języku – język w tradycji” organizowana przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej.  To czwarta odsłona konferencji organizowanej cyklicznie co dwa lata od 2012 roku. Podczas tegorocznego spotkania prelegentami byli przedstawiciele dziewięciu krajowych ośrodków akademickich – badacze zajmujący się językoznawstwem synchronicznym i diachronicznym, poloniści i neofilolodzy. … Czytaj dalej

Prof. Zhao Gang poprowadzi seminarium „Historia kontaktów Polski i Chin”

22 maja 2018 roku o godzinie 11:15 w Centrum Języka i Kultury Chińskiej przy ulicy Uniwersyteckiej 4 (Instytut Fizyki) w sali 11 odbędzie się seminarium „Historia kontaktów Polski i Chin”. Wykład wygłosi prof. Zhao Gang dziekan Wydziału Języków i Kultur Europejskich Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych. Prof. Zhao Gang jest autorem chińskich przekładów twórczości Zbigniewa Herberta i Stanisława Lema. Seminarium ma charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych stosunkami polsko-chińskimi … Czytaj dalej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Reportaż w świecie – światowość reportażu”

W dniach 23-24 maja 2018 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Literatura polska w świecie” pt. „Reportaż w świecie – światowość reportażu”. Organizatorami wydarzenia są Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Przedmiotem obrad konferencyjnych stanie się reportaż rozpatrywany jako fenomen zarazem obecny w świecie i światowy – będący przedmiotem międzykulturowych odczytań i interferencji, lecz równocześnie … Czytaj dalej

ING Bank Śląski interesariuszem zewnętrznym kierunku międzynarodowe studia polskie

W ramach zajęć komunikacja biznesowa w sytuacjach kryzysowych odbyło się spotkanie z ekspertem ds. ryzyka operacyjnego Przemysławem Gawronem – pracownikiem ING Bank Śląski. Studenci III roku lic. międzynarodowych studiów polskich mieli okazję posłuchać o strategiach zarządzania sytuacją kryzysową w instytucji finansowej i zadać pytania, na które odpowiedzi znają tylko praktycy. Kolejne spotkanie odbyło się w centrum szkoleniowym ING Bank Śląski. Zajęcia na temat komunikacji wewnętrznej między pracownikami, … Czytaj dalej

LITERATURA POLSKA W ŚWIECIE

W dn. 23-24 maja 2018 r. odbędzie się VII międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona literaturze polskiej w świecie. Temat konferencji to: „Reportaż w świecie – światowość reportażu”. Konferencja jest organizowana przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich i Szkołę Języka i Kultury Polskiej. Program konferencji jest zamieszczony na stronie Katedry w zakładce Konferencja „Literatura polska w świecie” – Program.  Reportaż w świecie – plakat

STUDENCI MSP Z WIZYTĄ W KONSULACIE WŁOCH

11 kwietnia 2018 r. studenci II i III roku międzynarodowych studiów polskich odwiedzili Honorowy Konsulat Włoch w Krakowie oraz Instytut Kultury Włoskiej. Spotkanie odbyło się w ramach zajęć programu: kultury regionów, który w tym roku jest poświęcony kulturom śródziemnomorskim oraz specjalności: kultura i komunikacja w dyplomacji. Oprócz rozmowy z panią konsul i dyrektorem Instytutu na temat kultury włoskiej i służby dyplomatycznej studenci wzięli udział w konkursie recytatorskim, prezentując swoje umiejętności mówienia … Czytaj dalej

Accessibility