Klasy lingwistyczne na lekcji włoskiej gestykulacji

W czasie kolejnych zajęć w ramach przedmiotu „W kręgu kultur i języków świata” klasy lingwistyczne spotkały się z pochodzącą z Bari we Włoszech panią Adrianą Loiodice – doktorantką Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego. Uczniowie rozmawiali o włoskiej kulturze, poznawali ciekawostki dotyczące Włoch, ćwiczyli umiejętność porozumiewania się w języku włoskim oraz zapoznali się z językiem gestów, bez których Włoch nie byłby prawdziwym Włochem. Dowiedzieli się, że gestykulacja jest nieodłączną … Czytaj dalej

Współpraca Katedry ze Szkołą Podstawową nr 20 w Rudzie Śląskiej

Od dwóch lat Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich prowadzi ożywioną współpracę ze Szkołą Podstawową nr 20 im. Marii Konopnickiej w Rudzie Śląskiej, wspierając działania Szkoły, organizując i współorganizując różnego typu imprezy, np. Święto Rodziny, dzień otwarty, święto Patronki Szkoły, dzień wagarowicza itp. W wydarzeniach tych każdorazowo biorą udział przedstawiciele Katedry, a także zagraniczni studenci i doktoranci Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkoły Języka i Kultury Polskiej UŚ. List gratulacyjny … Czytaj dalej

INAUGURACYJNY WYKŁAD DR AGNIESZKI TAMBOR NA ROZPOCZĘCIU ROKU SZKOLNEGO

3 września 2018 r. o godzinie 14.00 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych UŚ odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 inaugurowane przez X Liceum Ogólnokształcące im. I.J. Paderewskiego w Katowicach i Uniwersytet Śląski. Wykład inauguracyjny pt. Azjatyckie inspiracje kina wygłosi dr Agnieszka Tambor.    

XXVIII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej

1 sierpnia 2018 r. rozpoczyna się XXVIII letnia szkoła języka, literatury i kultury polskiej dla cudzoziemców organizowana przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej UŚ. Program kursu zawiera lektoraty języka polskiego, wykłady poświęcone kulturze polskiej, spotkania, koncerty, projekcje filmowe. W zajęciach weźmie udział ponad 200 studentów z niemalże całego świata. Szczególnie duża, bo licząca niemal 50 osób, będzie grupa studentów z Chin. Zajęcia i wykłady dla studentów … Czytaj dalej

OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH NA MSP

15 czerwca 2018 r. odbyła się pierwsza tura obron prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe studia polskie. Bronili się z sukcesem studenci seminariów licencjackich prowadzonych przez panią dr Agnieszkę Tambor i pana dr. Marcina Maciołka oraz studenci seminarium magisterskiego, którego kierownikiem była pani prof. dr hab. Jolanta Tambor. 10 studentów Msp I stopnia otrzymało stopień licencjata, a 6 osób tytuł magistra. Jest to już trzeci rocznik absolwentów Międzynarodowych studiów polskich I stopnia i czwarty … Czytaj dalej

Umowa o współpracy dydaktyczno-naukowej z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu

W poniedziałek 28 maja 2018 r. podpisano umowę o współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy Uniwersytetem Śląskim w Katowicach a Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu. Z upoważnienia JM Rektora prof. dra hab. Andrzeja Kowalczyka ze strony Uniwersytetu umowę podpisał dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, zaś CKZiU reprezentował mgr inż. Jacek Górski, dyrektor Centrum. Osobą odpowiedzialną za współpracę z ramienia Uniwersytetu jest m.in. dr Marcin Maciołek z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, … Czytaj dalej

Konferencja „Reportaż w świecie – światowość reportażu” – podsumowanie

W dniach 23-24 maja 2018 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Literatura polska w świecie” pt. „Reportaż w świecie – światowość reportażu”, zorganizowana przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkołę Języka i Kultury Polskiej. Uroczystego otwarcia konferencji dokonali: Dyrektor SJiKP UŚ prof. dr hab. Jolanta Tambor i zaproszeni przedstawiciele władz rektorskich i dziekańskich. Przemówienia inauguracyjne wygłosili: Prorektor ds. Kształcenia i Studentów prof. dr hab. Ryszard … Czytaj dalej

KONFERENCJA „TRADYCJA W JĘZYKU – JĘZYK W TRADYCJI”

Dn. 14 maja 2018 r. w budynku Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego odbyła się ogólnopolska konferencja językoznawcza „Tradycja w języku – język w tradycji” organizowana przez Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Instytut Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej.  To czwarta odsłona konferencji organizowanej cyklicznie co dwa lata od 2012 roku. Podczas tegorocznego spotkania prelegentami byli przedstawiciele dziewięciu krajowych ośrodków akademickich – badacze zajmujący się językoznawstwem synchronicznym i diachronicznym, poloniści i neofilolodzy. … Czytaj dalej

Prof. Zhao Gang poprowadzi seminarium „Historia kontaktów Polski i Chin”

22 maja 2018 roku o godzinie 11:15 w Centrum Języka i Kultury Chińskiej przy ulicy Uniwersyteckiej 4 (Instytut Fizyki) w sali 11 odbędzie się seminarium „Historia kontaktów Polski i Chin”. Wykład wygłosi prof. Zhao Gang dziekan Wydziału Języków i Kultur Europejskich Pekińskiego Uniwersytetu Języków Obcych. Prof. Zhao Gang jest autorem chińskich przekładów twórczości Zbigniewa Herberta i Stanisława Lema. Seminarium ma charakter otwarty. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych stosunkami polsko-chińskimi … Czytaj dalej

Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Reportaż w świecie – światowość reportażu”

W dniach 23-24 maja 2018 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbywać się będzie VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Literatura polska w świecie” pt. „Reportaż w świecie – światowość reportażu”. Organizatorami wydarzenia są Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich oraz Szkoła Języka i Kultury Polskiej. Przedmiotem obrad konferencyjnych stanie się reportaż rozpatrywany jako fenomen zarazem obecny w świecie i światowy – będący przedmiotem międzykulturowych odczytań i interferencji, lecz równocześnie … Czytaj dalej

Accessibility