Reporter i inne kultury – wykład w I LO

15 stycznia 2018 roku dr Katarzyna Frukacz z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich wygłosiła w I Liceum Ogólnokształcącym im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej wykład pt. „Reporter i inne kultury – o relacjach międzykulturowych we współczesnym reportażu literackim”. Dr Frukacz zapoznała uczniów z podstawowymi pojęciami z zakresu komunikacji międzykulturowej, a także teorii i historii reportażu literackiego w Polsce. Przewodnim tematem wykładu był reporterski dorobek Ryszarda Kapuścińskiego, nazywanego „ojcem” polskiego reportażu oraz „tłumaczem kultur”. … Czytaj dalej

Otwarcie Centrum Języka i Kultury Chińskiej UŚ

12 stycznia 2018 r. odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Języka i Kultury Chińskiej. Centrum jest jednostką badawczo-dydaktyczną Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego powstanie łączy się z coraz większym zainteresowaniem kierunkami związanymi z krajami Dalekiego Wschodu. Podstawową działalnością Centrum Języka i Kultury Chińskiej jest prowadzenie  zajęć z języka chińskiego i kultury chińskiej. Formuła Centrum zakłada jednak także inne (oprócz czysto dydaktycznych) zadania. Zaprojektowano różnorodne … Czytaj dalej

ZAGRANICZNI GOŚCIE KATEDRY MSP

Grudzień okazał się intensywnym dydaktycznie miesiącem dla studentów międzynarodowych studiów polskich i słuchaczy Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Nauczania Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego prowadzonych. Gośćmi Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich i Szkoły Języka i Kultury Polskiej byli wykładowcy, którzy przyjechali na Uniwersytet Śląski w ramach programu Erasmus Plus (K107 – czyli programu dotyczącego krajów spoza UE). Od 11-16 grudnia odwiedził Wydział Filologiczny dr Predrag … Czytaj dalej

KMSP o Inności kulturowej

8 grudnia 2017 roku dr Katarzyna Frukacz, reprezentująca Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich, przeprowadziła warsztaty literacko-kulturowe z uczniami VI Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Sosnowcu. Przewodnim tematem zajęć było pytanie: „Inność w komunikacji międzykulturowej – bariera czy podstawa dialogu?”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klasy humanistycznej, którzy na potrzeby lekcji zapoznali się wcześniej z fragmentem eseju Ten Inny Ryszarda Kapuścińskiego oraz reportażem Karcer Lidii Ostałowskiej. … Czytaj dalej

Homo legens – KMSP włącza się w promocję czytelnictwa wśród młodzieży

W poniedziałek, 20 listopada dr Marcin Maciołek udał się z wykładami gościnnymi do Technikum nr 4 Transportowego, działającego przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Sosnowcu z siedzibą główną przy ulicy Kilińskiego 25. Spotkanie z wykładowcą Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich zorganizowały nauczycielki pracujące w Technikum, a mianowicie: polonistka – pani Bożena Lasota oraz nauczyciel bibliotekarz – pani Joanna Krupa. Dr M. Maciołek wygłosił dwa wykłady poświęcone tajemnicom dekoracji … Czytaj dalej

Podpisanie umowy z I LO w Dąbrowie Górniczej

22 listopada 2017 r. została zawarta umowa o współpracy dydaktyczno-naukowej pomiędzy I Liceum Ogólnokształcącym im. Waleriana Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, reprezentowanym przez Instytut Języka Polskiego oraz Katedrę Międzynarodowych Studiów Polskich. Umowa została zawarta na okres trzech lat. Uroczystość podpisania umowy odbyła się na terenie dąbrowskiej szkoły, w obecności uczniów z klasy lingwistyczno-medialnej. Dokument podpisały: Dyrektor I LO, mgr Beata Bończak, oraz – z upoważnienia Dziekana Wydziału Filologicznego … Czytaj dalej

Dr Marcin Maciołek z odczytem na konferencji we Lwowie

W dniach 2–5 listopada 2017 roku we Lwowie na Ukrainie odbyły się sympozjum naukowe nt. Dzieje podręczników języka polskiego oraz II Biesiada Polonistyczna. Do udziału w spotkaniu, zorganizowanym przez Katedrę Filologii Polskiej oraz Bibliotekę Naukową Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, pod hasłem Polonistyka we Lwowie – 200 lat idei zaproszono również kilku badaczy z Polski, zajmujących się nauczaniem języka polskiego jako obcego, a mianowicie: prof. dr hab. Annę Dąbrowską, … Czytaj dalej

Projekt pt. „Niemiecko-polskie ogólnojęzykowe podobieństwa leksykalne we współczesnym śląskim etnolekcie mówionym”

Międzynarodowy projekt pt. „Niemiecko-polskie ogólnojęzykowe podobieństwa leksykalne we współczesnym śląskim etnolekcie mówionym” ma na celu m.in. ustalenie stopnia udziału germanizmów w obecnie używanej śląszczyźnie. Szeroko zakrojone w ramach grantu badania ankietowe posłużą wymiernemu opisowi naukowemu zasobu leksykalnego śląskiego etnolektu mówionego, zwłaszcza w zakresie niemiecko-polskich podobieństw wyrazowych. Przedsięwzięcie jest realizowane na mocy umowy międzyuniwersyteckiej przez Uniwersytet im. Carla von Ossietzkiego w Oldenburgu (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg) … Czytaj dalej

Accessibility