Literatura polska w świecie

Red. R. Cudak, Katowice 20092. Wyd. Gnome.
T. 1. Zagadnienia recepcji i odbioru

Red. R. Cudak, Katowice 2007. Wyd. Gnome.
T. 2. W kręgu znawców

Red. R. Cudak, Katowice 2010. Uniwersytet Śląski, Wyd. Gnome.
T. 3. Obecności

Red. R. Cudak, Katowice 2012. Uniwersytet Śląski, Wyd. Gnome.
T. 4. Oblicza światowości

Red. R. Cudak, Katowice 2014, Uniwersytet Śląski, Wyd. Gnome.
T. 5. Mapowanie, opisy, interpretacje

Red. R. Cudak, K. Pospiszil, Katowice 2016, Uniwersytet Śląski, Wyd. Gnome. 
T. 6. Barańczak. Postscriptum

Accessibility