VII Międzynarodowa Konferencja Magistrantów

13 maja 2019 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się VII Międzynarodowa Konferencja Magistrantów, którą zorganizowali dr Marcin Maciołek (Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ), dr Agnieszka Tambor (Centrum Języka i Kultury Chińskiej) oraz mgr Tomasz Gęsina (Szkoła Języka i Kultury Polskiej UŚ). Konferencję otworzyli dr hab. prof. UŚ Romuald Cudak, kierownik Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich UŚ i prof. Jolanta Tambor, dyrektor Szkoły Języka i Kultury … Czytaj dalej

SPOTKANIE W OŁOMUŃCU

6 maja 2019 r. w Ołomuńcu (Czechy) spotkali się studenci Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (II i III licencjat oraz I i II MU międzynarodowych studiów polskich, jak również specjalność „kształcenie polonistyczne cudzoziemców” na kierunku filologia polska) i studenci polonistyki Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu. Spotkanie dotyczyło kultur Europy Środkowej, które są w bieżącym roku akademickim przedmiotem nauczania na studiach licencjackich msp, a były poznawane także w przeszłości przez obecnych studentów studiów magisterskich … Czytaj dalej

Kleszczów w Pekinie via Katedra MSP

Grupa uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleszczowie w województwie łódzkim – szkoły pod patronatem Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich Uniwersytetu Śląskiego – odbyła wyprawę do Chin, goszcząc w Katedrze Polonistyki na Wydziale Języków i Kultur Europejskich Beijing Foreign Studies University. W przygotowaniach do wyprawy pomagała koordynatorka współpracy, dr Agnieszka Tambor.

Jubileusz 40-lecia pracy naukowej profesorów: Małgorzaty Kity oraz Romualda Cudaka

Jubileusz 40-lecia pracy naukowej profesorów: Romualda Cudaka, kierownika Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, wieloletniego pracownika Instytutu Nauko o Literaturze Polskiej im. I. Opackiego, założyciela i przez 16 lat dyrektora szkoły Języka i Kultury Polskiej, wiceprezesa Stowarzyszenia Sympatyków SJiKP UŚ oraz Małgorzaty Kity z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich, wieloletniego pracownika Instytutu Języka Polskiego im. I. Bajerowej (dyrektor IJP w latach 2002-2005), prezes Stowarzyszenia Sympatyków SKiKP, przewodniczącej Rady … Czytaj dalej

Z DZIEJÓW POLSKIEJ (ORTO)GRAFII

Dnia 4 grudnia 2018 roku dr Marcin Maciołek z Katedry Międzynarodowych Studiów Polskich udał się z wizytą do Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gliwicach, gdzie wygłosił wykład nt. O językowych wyjątkach, kuriozach i sentymentach, czyli o historycznych śladach we współczesnej polszczyźnie dla uczniów klasy maturalnej III Liceum Ogólnokształcącego im. Wincentego Styczyńskiego. Podczas 90-minutowego spotkania uczniowie poznali niuanse związane z polską pisownią. Dr M. Maciołek omówił m.in. etapy kształtowania się polskiej grafii, opowiedział … Czytaj dalej

SPOTKANIE W SŁAWKOWIE

W dniu 27 listopada 2018 roku dr Wioletta Hajduk-Gawron przeprowadziła zajęcia dla licealistów Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Sławkowie. Spotkanie na temat: Komiks jako przykład teorii adaptacji w literaturze i przejaw kultury popularnej podzielone było na część wykładową i warsztatową. Po wprowadzeniu w zagadnienia kultury i literatury popularnej, uczniowie dokonywali adaptacji osiemnastowiecznej sielanki Franciszka Karpińskiego „Laura i Filon” na komiksowe plansze. Zadanie, jak się by się mogło wydawać, trudne nie przysporzyło … Czytaj dalej

NA WYRYWKI

Ukazała się książka „Na wyrywki. 100 cytatów z polskiej poezji i dramatu, które powinien znać także cudzoziemiec” wydana przez Wydawnictwo UŚ. Książka skierowana jest do młodzieży i może stanowić podręcznik językowo-literacki. Mówi się, że znać prawdziwie obcy język, to znać jego zasób zleksykalizowanych fraz i posługiwać się nim bez przeszkód, na wyrywki. Leksykon ma za zadanie pomóc w kształtowaniu kompetencji językowo-kulturowej w zakresie języka i kultury polskiej również cudzoziemcom. Każdy cytat … Czytaj dalej

Z KOREĄ NA TY

Uczniowie z zaprzyjaźnionego z Katedrą MSP Liceum im. J. Korczaka w Sosnowcu piszą: „W dniu 7 listopada 2018 w ramach zajęć W kręgu kultur i języków świata klasy lingwistyczne spotkały się z panem Changiem Il You z Korei Południowej. Nasz gość jest nauczycielem języka koreańskiego na Uniwersytecie Śląskim, absolwentem kierunku Międzynarodowe studia polskie. Tematem warsztatów były odmienności kulturowe tego wciąż egzotycznego dla nas kraju oraz stereotyp Azjaty widziany … Czytaj dalej

Accessibility